• Μεταφορά αποσκευών σε όλο τον κόσμο
  • Μεταφορά οικοσκευής σε όλο τον κόσμο
  • Μεταφορά – διανομή εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα
  • Αποθήκευση αποσκευών, οικοσκευής και εμπορευμάτων
  • Διανομή αλληλογραφίας και μεταφορά μικροπραγμάτων σε όλη την Αθήνα
  • Διεκπεραίωση εργασιών (Συναλλαγές με το Δημόσιο, Τράπεζες, Εισπράξεις)
  • Υπηρεσίες ΤΑΞΙ - Θέλοντας να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σας, διαθέτουμε πλέον ΤΑΞΙ για τη μετακίνηση σας και μάλιστα χωρίς επιπλέον χρέωση κατόπιν ραντεβού.